Close

METODYKA SZKOLENIOWA

WYPRACOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ

Wieloletni system edukacji uczy nas myślenia, że każdy problem ma jedno rozwiązanie ściśle ujęte w kluczu odpowiedzi. W czasie naszych programów rozwojowych udowadniamy, że jest zgoła inaczej. Jak długo mamy do czynienia z różnymi ludźmi, tak długo będą się mnożyć rozwiązania, które można zastosować. Uczestnicy szkolenia przekonują się o tym wysuwając własne propozycje i kreując swoje scenariusze działań. Dzięki temu okazuje się, na ile różnych sposobów można się przywitać, poprowadzić rozmowę czy zadać pytanie. Możliwości jest całe mnóstwo, ważne by umieć je dostrzec i zachować elastyczność umysłu, by uniknąć wszechobecnej sztampy. Każdy uczestnik kończy szkolenie z gotowymi pomysłami na rozmowę z różnymi odbiorcami zebranymi w przydatny podręcznik.

TRENING - FEEDBACK - KOREKTA

Ważny punkt szkolenia stanowi praca w niewielkim zespole, którego każdy członek wciela się w konkretną rolę. Krótka inscenizacja stwarza warunki do przetestowania schematu, który uczestnicy szkolenia przygotowują na miejscu we własnym zakresie. Dopiero wtedy da się zaobserwować słabe punkty, możliwe warianty i sytuacje, które sprawiają największą trudność. Wymiana spostrzeżeń pozwala na dopracowanie początkowego scenariusza, który staje się pełnowartościowym narzędziem pomocnym w sprzedaży. Dzięki temu opracowane podczas szkolenia narzędzia są możliwe do zastosowania następnego dnia w odniesieniu do konkretnej osoby.

WSPARCIE POSZKOLENIOWE

Zakończenie spotkania szkoleniowego oznacza rozpoczęcie pracy uczestników we własnym zakresie. Każdy z nich otrzymuje serię bardzo konkretnych zadanie wdrożeniowe, na którego realizację ustala się nieodwołalny termin. Nad ich wykonaniem czuwają zarówno trenerzy prowadzący szkolenie jak i przełożeni uczestników, dzięki czemu zwiększamy zaangażowanie po szkoleniu. Aby podsumować poszczególne zadania wszyscy uczestnicy szkolenia kontaktują się ponownie, tym razem poprzez telekonferencję, by omówić rezultaty działań każdego z nich i sposób wykonania zadań wdrożeniowych, a także wymienić się trudnościami we wdrażaniu i wypracować wspólnie z prowadzącymi metody ich przezwyciężenia.