Close

SZKOLENIA W GROWTON GROUP

WIEMY CO ZROBIĆ BY ZWIĘKSZYĆ TWOJĄ SPRZEDAŻ.

ik35Pomożemy zidentyfikować te z Twoich nawyków, które Ci przeszkadzają i wzmocnimy te, które zagwarantują sukces. Praca uczestników nad szkoleniem zaczyna się jeszcze przed jego rozpoczęciem i trwa długo po jego zakończeniu. Zmiana nie trwa przecież dwa dni. Rezultatem każdego programu rozwojowego Growton Group jest realna poprawa w ramach konkretnego wskaźnika sprzedażowego. Ścisłe określenie pożądanych rezultatów pozwala dobrać odpowiednie metody pracy podczas warsztatu, a także w okresie wdrożenia.

Sposób prowadzenia zajęć sprawia, że każdy uczestnik zdobywa te kompetencje, które w największym stopniu przyczynią się do osiągania oczekiwanych przez niego wyników. Jednak nie chodzi tylko o opanowanie nowych technik pracy. Chodzi o to, byś jako sprzedawca popracował nad swoją systematycznością i konsekwencją, zaczął postrzegać proces sprzedaży inaczej niż dotychczas i nawykł do działania w zorganizowany sposób.

ik04Szkolenie jest pierwszym krokiem na drodze ku realnym zmianom. Kluczem do skuteczności jest następujący po nim, precyzyjnie zaprojektowany proces wdrożeniowy, gdzie każdy uczestnik przy naszej asyście podejmuje nowe działania i reorganizuje dotychczasowe metody pracy.

Należy zaznaczyć, że w program rozwojowy zaangażowany jest  także przełożony uczestników. Jego funkcją jest aktywne wspieranie uczestników w działaniach podejmowanych po zakończeniu szkolenia, czyli we wdrożeniu. Jego wiedza o procesie pracy z klientem jest taka sama jak pozostałych uczestników programu. To bardzo ważne, ponieważ każdy w strukturze firmy musi wiedzieć co trzeba robić i jakie znaczenie mają poszczególne działania. Fakt, że organizacja uczy się skutecznie wdrażać nowe kompetencje należy traktować jako wartość dodaną.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYMI SZKOLENIAMI

METODYKA SZKOLENIOWA

Opracowaliśmy kilka metod szkolenia, które czynią je bardziej interesujące, ale przede wszystkim skuteczne. Sprawdź w jak działamy.

Czytaj więcej

TEMATYKA SZKOLEŃ

Nasze szkolenia koncentrują się wokół kilku zakresów tematycznych. Poznaj je i wybierz dla siebie najlepsze rozwiązanie.

Czytaj więcej