Close

CO NAS WYRÓŻNIA

 

PRACA NA WSKAŹNIKACH

Prowadzone przez nas szkolenia nie opierają się na sztywnym scenariuszu, który zakłada, że każdy ma ten sam cel do osiągnięcia. W zależności od profilu firmy lub zajmowanego stanowiska ludzie koncentrują się na różnych zadaniach. Dlatego każde nasze szkolenie poprzedzone jest wspólnym ustaleniem konkretnych wskaźników, które mają wzrosnąć. W ten sposób możemy realnie wpłynąć na poprawę efektywności każdego pracownika, gdyż skupiamy się na działaniach, które należą do jego codziennych obowiązków.

WSPARCIE POSZKOLENIOWE

Po zakończeniu szkolenia wychodzimy z sali i spotykamy się z jego uczestnikami w realnym świecie sprzedaży podczas okresu wdrożeniowego. W tym czasie każdy z Nich korzysta ze wsparcia poszkoleniowego, co oznacza, że może zwrócić się do nas z pytaniem, uzyskać pomoc w przygotowaniu oferty, planu spotkania, przemówienia czy prezentacji, jak również w zebraniu niezbędnych materiałów. Wsparcie poszkoleniowe jest precyzyjnie zaplanowane, obejmuje konkretne zadania wdrożeniowe i trwa od 3 tygodni do 3 miesięcy.

PSYCHOLOGIA NAWYKÓW

Do wzmocnienia efektów naszych działań zaprzęgliśmy do pracy najnowsze odkrycia z dziedziny psychologii i metod kształtowania wspierających nawyków. Tylko i wyłącznie zmiana na poziomie konkretnych zachowań zapewni stabilność wyników. Utrwalenie ich przychodzi dopiero wtedy, gdy ludzie zachowują się w zaplanowany i powtarzalny sposób. Zmiana działania nie sprowadza się do zastosowania nowej techniki. To proces, który rozpoczyna się gdzieś wewnątrz naszego umysłu. Ważne by wiedzieć, że sprzedawca, który chce zacząć działać skuteczniej musi zacząć od zmiany siebie i nie nastąpi to jeżeli nie otrzyma konkretnego wsparcia, także w pracy nad swoją postawą.